Sinkgruvene i Almannajuvet

Saudas næringsliv er per i dag primært sett basert på metallforedling, men historisk sett var kommunen svært viktig for tømmer- og gruvedrift. Mot slutten av 1800-tallet gjennomgikk Sauda et industrieventyr, med internasjonal investering og massiv vekst. Et besøk i Sauda byr dermed på et flott stykke norsk industrihistorie. Særlig er de nedlagte sinkgruvene i Almannajuvet vel verdt turen, og byr på lærerike og spennende opplevelser som passer for besøkende i alle aldre.

Gruvene er en del av Ryfylkemuseet og ble i 2002 en offisiell del av Nasjonal Turistveg Ryfylke. Den anerkjente sveitsiske arkitekten Peter Zumthor har stått for utarbeidingen av parkering- og rasteplass ved gruvene, og det var først i 2016 at anlegget ble fullstendig ferdigstilt og klar til å ta imot besøkende.

Her venter en historisk reise tilbake til 1882, året gruvene ble åpnet. Besøket inkluderer en guidet omvisning i de nedlagte gruvegangene, hvor du virkelig vil kunne forestille deg hvordan det må vært å være arbeider for 135 år siden. Her blir du ført nedover langs den gamle gruveveien som går langs den bratte fjellsiden over Storelva, til tunnelene hvor man nærmest kan ta og føle på alt av blod, svette og tårer de mangfoldige gruvearbeiderne opplevde i løpet av sin korte karriere.

Almannajuvet er lettest tilgjengelig med bil, og ligger 8,7 km fra Sauda sentrum. Du kjører østover langs riksvei 520 i retning Røldal. Kjøreturen tar ca 10 minutter.

Historie

Starten på Saudas industrieventyr fant sted i 1881, da husmannen Gregorius Hansen Birkeland oppdaget at det fantes sink, jern og kobbermalm i fjellområdene rundt fjorden. Oppdagelsen av sink fikk særlig betydning, da dette metallet blant annet kan brukes i legeringer av messing og aluminium. Ståltråder og ståltau benytter seg også ofte av sink. Historisk sett ble sink i plateform også brukt til svært mange formål. Blant annet ble metallet brukt som trykkplater i grafisk industri og som støtte for orgelpiper i kirkeorgel. Sinkoksid brukes også i maling for å få frem hvite pigmenter.

Allerede neste år, i 1882, blir sinkgruvene i Almannajuvet åpnet, og gruvedriften blir kalt for Saude Gruve Compagni. Med bare 20 mann i arbeid og sinkmalm som fraktes med kløvhest til fjorden går utviklingen sakte men sikkert. I 1883 utvides arbeidskraften med 60 menn og i 1884 lager gruveselskapet skikkelige veier helt frem til gruveåpningen.

Med hest og kjerre fortsetter gruveeventyret i raskere tempo, men etter noen år synker sinkprisene og Sauda Gruve Compagni ser seg tvunget til å si opp store deler av arbeidsstokken. I 1888 er det bare fire mann igjen i arbeid og selskapet bestemmer seg for å selge hele driften for £ 40.000 til et engelsk selskap, som gir gruvene det nye navnet The Norwegian Zink Co. Ltd.

De nye eierne får opp driften igjen og setter mangfoldige flere menn i arbeid. Gruvedriften er lønnsom og i 1897 arbeider hele 168 personer med gruvedriften. I løpet av denne tiden skiper gruvene, i regi av C. D. Gilbert, ut 12 000 tonn sinkmalm fra Sauda Havn. Dessverre blir det igjen dårlige tider for sinkindustrien, og i 1899 besluttes det å legge ned hele driften. Hele anlegget forlates og står tomt i mer enn 40 år før det blir auksjonert bort.

Over 100 år etter nedleggelse blir det vedtatt at sinkgruvene igjen skal frem i lyset. Med mer enn 60 millioner kroner investert i prosjektet blir gruvene på ny en storsatsing for Sauda, som ble gjenåpnet for besøkende med brask og bram i 2016.

Bestilling

Gruvene er åpen i sommersesongen, mellom 18. juni og 14. august, alle dager fra kl. 14:00.

Pris er kr. 80 for voksne og kr. 40 per barn. Påmelding via turistkontoret.

Privacy Policy